Tilbage til forsiden

 

Et par småting om det thailandske sprog

 

Thai hører til Tai-Kadai sprogfamilen, og var tidligere henført til den Sino-Tibetanske. Eksempelvis hører det danske sprog til det Germanske sprog i den Indo-Europæiske famile. Thailandsk eller thai er således blot ét sprog ud af mange i den sproggruppe, der kaldes ’tai’.

 

Følgende træk karakteriserer thailandsk:

·         Sproget er som udgangspunkt et enstavelsessprog

·         Der er ingen mellemrum mellem de enkelte stavelser eller ord

·         Stavelserne er tonale og kan have op til fem toner. Visse dialekter dog op til syv toner

·         Enhver af de fem toner kan være underlagt en tryk tone (som når man råber eller skriger o.l.)

·         Sætninger har sin egen rytme hvorved sætningen kan få en anden betydning (stavelserne lægger sig i ’rytmegrupper’)

·         En stavelse består typisk af en startkonsonant, en vokal og en slutkonsonant.

·         Vokalen kan være kort eller lang

·         Sproget er delt i sociale lag og indikerer social rangorden

 

Det thailandske øre opfatter primært starten af vokalen, hvorimod det europæiske øre hører primært konsonanterne og filtrerer ofte ubevidst toner og vokalisering væk. Det handler blot om træning og er heldigvis ikke genetisk bestemt.

 

Oprindelig var taisprogene ikke tonale. Man kan med nogenlunde sikkerhed sige, at for knap 1.000 år siden var der kun tre toner i det taisprog, der senere blev til thai.

 

Eksempler på andre større tonale sprog er kinesisk, burmesisk, laotisk, vietnamesisk, karen. Mange ’nabosprog’ som kambodiansk, indonesisk og japansk.

 

Undervisningen

 

Undervisningen i thailandsk omfatter både indlæring af sproget, basal linqvistik og thailandsk kulturhistorie.

 

Alle kan lære at tale, læse og skrive thailandsk. Men det forudsætter, som med så megen anden udenadslære, at man følger undervisningen regelmæssigt og er motiveret. Det er derfor vigtigt at man tænker sig godt om inden man begynder. Man skal nøje overveje, om man vil investere tiden, ellers spilder man både sin egen og andres tid.

 

Der stilles visse krav til, at man kan følge undervisningen og lære at beherske det thailandske sprog.

 

Kravene for at kunne følge med i undervisningen er følgende:

1. At man har et formål med at lære thai, og dermed er motiveret for at lære.

2. At man kan koncentrere sig i 45 minutter ad gangen.

3. At man over en længere periode på fem måneder kan afsætte tid til undervisning maximalt 2 gange 2 timer per uge (ferie undtaget).

4. At man kan forberede sig 1 time forud for hver undervisningssession.

5. Der kan maximalt deltage 6 elever per hold/forløb.

 

Faser i undervisningen

Træningsmaterialet omfatter AUA Language Center, Thai Course Book 1-2 (evt. 3) med fokus på udtale og høring samt læsning og skrivning gennem de to øvebøger AUA Writing og AUA Reading. Dertil kommer andet materiale herunder musik, hvor eleven lærer at opfange de ord, som man nu har lært.

 

Man skal lære at kravle før end man kan gå. Dette gælder også indlæring af det det thailandske sprog. Der undervises i faser, hvilket er nødvendigt med et så fremmed sprog som thailandsk.

 

Under fase 1 trænes der i at lytte og udtale af de thailandske toner og lyde. Sidegevinsten er, at vokabularet samtidigt vokser støt og næsten uden, at man lægger mærke til det. Samtidig lærer man at læse thai ud fra et internationalt og simpelt transskriptionssystem, som anvendes til mange andre sprog.

 

Under fase to udvides vokabularet og langsomt lærer man gennem fælles øvelser grammatikken uden, at skulle terpe tabeller og skemaer.

 

Efter knap 10 mdr. (reelt ét år incl. ferier) påbegyndes træning i læsning og skrivning af de thailandske bogstaver.

 

 

Tilbage til forsiden